Spoštovani donatorji svojega dela dohodnine!

S strani Ministrstva za finance smo bile šole seznanjene, da namenitev dela dohodnine za donacije ureja 142. člen Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in naslednji; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2), po katerem lahko davčni zavezanci, ki so rezidenti Republike Slovenije namenijo do 0,5 % dohodnine, odmerjene po ZDoh-2, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, enemu ali več upravičencem do donacij. Upravičenci do donacij iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz tega člena. Za nevladne organizacije se štejejo tiste nevladne organizacije, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, status nevladne organizacije v javnem interesu.

V Uradnem listu RS, št. 140/20 je bil objavljen Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020, katerega sestavni del je seznam upravičencev do donacij za leto 2020, katerim lahko davčni zavezanci, rezidenti Republike Slovenije namenijo del dohodnine. Šolskega sklada zavoda Osnovne šole Kanal oz. Sklada 05 – ustanove za družbene naložbe, ki je te posle urejal za naš zavod, ni med njimi.

V skladu z zapisanim vas torej obveščamo, da naš Šolski sklad ne more biti prejemnik sredstev iz tega vira, zato predlagamo, da svoj del dohodnine namenite drugim organizacijam.

Tudi v prihodnje pa bomo veseli vseh vaših prispevkov, ki nam jih lahko nakažete na naš transakcijski račun. Z vsemi sredstvi skrbno ravnamo in jih preudarno porabljamo za izboljšave zavoda, tako vrtca kot šole.

Barbara Kragelj Jerič

Ravnateljica

(Skupno 84 obiskov, današnjih obiskov 1)