PROTOKOL RAVNANJA OB PONOVNEM ODPIRANJU OŠ KANAL

Od vključno ponedeljka, 15.2.2021, bomo na naši šoli pouk za vse učence izvajali v prostorih šole. Vse vpletene v ta proces (zaposlene, učence in njihove starše) prosim, da upoštevate navodila, saj bomo le s sodelovanjem lahko vzpostavili tak način življenja in dela, da bomo lahko ponovno zaživeli.

Najpomembnejše vodilo naj bo, da v šolo pridejo le popolnoma zdrave osebe (učenci in zaposleni).

V nadaljevanju besedila je nekaj logističnih navodil (kdo, kam, kdaj, s kom) vezanih na matično šolo v Kanalu, večina besedila pa se vendarle navezuje tudi na podružnično šolo Kal nad Kanalom. Na podružnični šoli vas toliko bolj spodbujamo k odgovornemu ravnanju, saj bo okužba ene osebe lahko povzročila karanteno vseh na podružnici.

I. PRIHOD V ŠOLO

 • Učenci naj v šolo prihajajo čim kasneje in domov odhajajo čim prej po zaključenem pouku. Jutranjega varstva in podaljšanega bivanja se poslužujte le, če res ne gre drugače.
 • Glede prevoza učencev v šolo/domov priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbijo starši.
 • Pri vstopanju/izstopanju v/iz šolski/ega avtobus/a ali kombi/ja učenci upoštevajo navodila voznika in dežurnega učitelja v šoli.
 • Opomba za vozače na progi Doblar – OŠ Kanal: poslej boste na avtobus lahko vstopali tudi na novem postajališču Doblar križišče ob 7.10.

II. VSTOPANJE V ŠOLO

 • Na matični šoli učenci 1.a vstopajo pri vhodu B, učenci 2.a in 4.a pri vhodu D, učenci 3.a pri vhodu C (sprememba!), učenci od 5. do 9. razreda in uporabniki organiziranih šolskih prevozov pa pri glavnem vhodu A. Na vseh vhodih so napisi, komu so namenjeni.
 • Učenci v stavbo vstopajo sami, brez staršev ali drugih spremljevalcev.
 • Učenci si pred vstopom v šolo nadenejo masko (pokrijejo nosni in ustni predel) in razkužijo roke ali jih nemudoma umijejo z milom.
 • Ob vstopu v šolo učenci upoštevajo navodila dežurne osebe.
 • Učenca iz šole prevzamejo starši ali druge osebe z urejenim pooblastilom. Pri tem NE VSTOPAJO v šolo, temveč sledijo navodilom, objavljenim na vhodnih vratih šole.

III. MATIČNA UČILNICA

 • Pouk poteka v oddelku. Vsakemu oddelku je določena matična učilnica, ki jo učenci zapuščajo samo z dovoljenjem učitelja.
 • Šola poleg pouka organizira tudi jutranje varstvo, podaljšano bivanje in varstvo vozačev, kjer se učenci načeloma ne združujejo z učenci drugih oddelkov.
 • V matični učilnici oz. v matičnem oddelku učencem ni treba nositi zaščitne obrazne maskeobvezno pa je nošenje maske v skupnih prostorih oz. izven matične učilnice, npr. pri vstopu v šolsko stavbo, na poti do svoje učilnice, na poti v sanitarije, ob odhajanju domov, dokler ne izstopite iz šole, ipd.

IV. POUK NA DAN PONEDELJKA, 15.2.2021

 • Učenci v ponedeljek v šolo pridejo pripravljeni za pouk po ponedeljkovem urniku, ki je veljal pred začetkom pouka na daljavo. Nadaljnja navodila prejmejo od učiteljev.

IV.  IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV

 • Vsi dosledno upoštevajo vsa higienska priporočila (prihod le zdravih oseb, ustrezna medosebna razdalja, uporaba maske, higiena rok, higiena kihanja in kašljanja), na kar učence dodatno opozarjajo tudi zaposleni na šoli.
 • Odrasli, zaposleni in staršiso morajo nositi masko ves čas v šolskih prostorih.
 • Učenci in zaposleni se ne zadržujejo v skupnih prostorih in se ne združujejo.
 • Učilnice se pogosto zračijo, za približno 5-10 min vsako uro, za kar skrbi učitelj, ki je v posamezni učilnici, tako da se vsa okna odpre na stežaj.
 • Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna oblačila.

V. PREHRANA

 • Učenci imajo določen urnik za vse obroke prehrane, ki ga morajo upoštevati zaradi preprečevanja stikov.
 • Pripravljene obroke pripravi kuhinjsko osebje, do določenega prostora pa pripelje določeni zaposleni.
 • Pred jedjo si učenci temeljito umijejo roke in razkužijo mize, enako ravnajo po jedi.
 • Umivanje rok, razkuževanje miz usmerja in/ali vodi učitelj.

VI. OB SUMU OKUŽBE

 • Ob učenčevem slabem počutju, ob znakih okužbe oziroma ob sumu okužbe, učitelj učenca izolira od ostalih učencev v oddelku in sledi protokolu za ta primer (evidenca, klic staršev).
 • Nadaljnje informacije staršem po možnosti (če ni zaseden) posreduje zaposleni, ki otroka spremlja od umika iz oddelka.

VII. KOMUNIKACIJA

 • Komunikacija med starši in učitelji poteka preko elektronske pošte, telefona in/ali video povezave.
 • Na enak način potekajo tudi govorilne ure in roditeljski sestanki.

Vodstvo šole

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost