ŠOLSKI SKLAD

Zimski počitniški tabor

V letu 2008 smo na OŠ Kanal ustanovili ŠOLSKI SKLAD, ki ga upravlja odbor šolskega sklada. Odbor se je konstituiral 20.10.2008, zaseda pa najmanj 4x letno vsako šolsko leto.

V preteklosti smo bili deležni donacij tako fizičnih kot pravnih oseb, vendar je gospodarska zagata mnoge pripeljala do tega, da ne morejo biti več tako dobrodelni kot so bili doslej. Vsem dosedanjim donatorjem se ISKRENO ZAHVALJUJEMO!

Vse, ki zmorete darovati oz. donirati za naše otroke, lepo nagovarjamo k dobrodelnosti.

UPN nalog:

  • Prejemnik: OŠ Kanal, Gradnikova 25; 5213 Kanal
  • Številka računa:  01244-6030655055
  • Namen plačila: DONACIJA za šolski sklad (tukaj lahko navedete tudi konkreten namen donacije; npr. “za ŠN, letovanje”, “za nabavo učil”…)
  • Sklic: 00 291900

 

zakljucek_1

 

0,5% dohodnine

Sklad si zato prizadeva pridobivati sredstva iz novih virov. Tako nam je letos uspelo urediti vse zahtevane dokumente, na osnovi katerih lahko fizične osebe našemu skladu namenijo 0,5% dohodnine. Ker se šola kot javni zavod ne more uvrstiti na seznam upravičencev donacij iz 0,5% dohodnine, bomo sredstva zbirali preko ustanove, ki se ukvarja z družbenimi naložbami.

Davčna zakonodaja namreč omogoča davčnim zavezancem razporeditev 0,5% svoje dohodnine v splošno koristen namen. V kolikor se zavezanec ne odloči, komu bo namenil 0,5% svoje dohodnine, sredstva ostanejo v državnem proračunu. Doniranje davčnega zavezanca torej nič ne stane, v vsakem primeru pa 0,5% dohodnine NE more prihraniti zase. Zakaj tega denarja ne bi namenili našim otrokom?

Kako to uredimo?

Izpolnjeni obrazec oddamo v tajništvu.

 

 

zakljucek_1

Donacije oz. nakazila z UPN nalogom

Sredstva nam lahko nakažete tudi neposredno na naš račun.
Podatki:

Prejemnik: OŠ Kanal, Gradnikova 25; 5213 Kanal
Številka računa:  01244-6030655055
Namen plačila: DONACIJA za šolski sklad OŠ Kanal
Sklic: 00 291900

 zakljucek_1

 

Namen in dejavnosti sklada:

  • pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,
  • financiranje dejavnosti posameznega razreda/oddelka/skupine, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • financiranje dejavnosti ekipe ali posameznikov, ki zastopajo šolo na tekmovanjih,
  • nakup nadstandardne opreme,
  • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev/otrok,
  • pomoč socialno šibkim učencem/otrokom.

 

zakljucek_1

 

DOKUMENTI

 

(Skupno 710 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost