IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Obvezni izbirni predmet

Izvajalec

Ansambelska igra (ANI) Jerončič Mojca
Gledališki klub (GKL) Kavčič Suzana
Italijanščina 1 (II1) Vehar Miha
Italijanščina 2 (II2) Vehar Miha
Likovno snovanje 1 (LS1) Mugerli Manca
Likovno snovanje 2 (LS2) Mugerli Manca
Likovno snovanje 3 (LS3) Mugerli Manca
Multimedija (MME) Strnad Mateja
Obdelava gradiv: umetne snovi (OGU) Škvarč Polona
Računalniška omrežja (ROM) Strnad Mateja
Sodobna priprava hrane (SPH) Humar Bajt Urška
Astronomija: Sonce, Luna, Zemlja (SLZ) Kodelja Ana
Šport za zdravje (ŠZZ) Šink Mihelj Alenka
Zelenjak Vladimir
Urejanje besedil (UBE) Strnad Mateja

Neobvezni izbirni predmet

Izvajalec

Prvi tuji jezik angleščina (N1A) Humar Bajt Urška
Drugi tuji jezik italijanščina (N2I) Vehar Miha
Neobvezni izbirni predmet šport (NŠP) Šink Mihelj Alenka
Zelenjak Vladimir
Neobvezni izbirni predmet tehnika (NTE) Zimic Milka
Dostopnost