Skoči na glavno vsebino

PRIHOD V ŠOLO

Učence vozače opozarjamo, da morate pri koriščenju šolskih prevozov upoštevati navodila voznika. To velja tako glede varnosti v cestnem prometu (uporaba varnostnih pasov) kot ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. Svetujemo, da poskusite sedeti v bližini svojih sošolcev in da si zapomnite, kdo je sedel pred vami ter poleg vas.

Učenci 1., 2. in 3. razreda, ki ste vpisani v jutranje varstvo in vas pripeljejo starši, v šolo vstopite pri svojem vhodu in odidete v učilnico, kot vas usmeri prisotni učitelj. Starši otroke predajo na vhodih.

Vozači iz 1., 2. in 3. razreda, ki prihajate v jutranje varstvo, v šolo vstopite skozi glavni vhod A in odidete v učilnico, kot vas usmeri prisotni učitelj.

Vozači 4. in 5. razreda v šolo vstopite skozi glavni vhod A in odidete v učilnico 4. ali 5. razreda, kot vas usmeri prisotni učitelj.

Vozači 6., 7., 8. in 9. razreda v šolo vstopite skozi glavni vhod A in nadalje ravnate po navodilih prisotnega učitelja.

Ostali učenci v šolo vstopite ob 7.50. Uporabljate naslednje vhode:

  • učenci 1. razreda vhod C (beli vhod pod evakuacijskim stopniščem)
  • učenci 2. in 4. razreda vhod D (beli vhod na razredni stopnji)
  • učenci 3. razreda vhod B (rjavi vhod z igrišča)
  • učenci 5. do 9. razreda vhod A (glavni vhod v šolo)
Dostopnost