Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKI SKLAD

Nekaj osnovnih informacij:

Prvi šolski sklad je bil ustanovljen pred petintridesetimi leti NA POBUDO STARŠEV z namenom izboljšati kvaliteto šolanja otrok. Takrat je bila ideja v javnosti sprejeta kot nekaj nezaslišanega, danes pa so vsi vrtci in šole po zakonu dolžni imeti ustanovljen sklad. Šolski sklad Osnovne šole Kanal deluje od leta 2008.

Naloge šolskega sklada so zakonsko določene (zakonska določila si lahko preberete na tej povezavi (1)), namen pa ostaja isti: omogočiti otrokom več, kot določa in omogoča obvezni program šolanja, ki je financiran s strani države. Šolski sklad OŠ Kanal ima svoj Pravilnik delovanja (povezava 2), kjer si lahko preberete določila o namenu in dejavnostih sklada, sestavi upravnega odbora (v nadaljevanju UO) in organizaciji, obveznostih članic/-ov UO ter o pridobivanju, razpolaganju in odločanju o razdeljevanju sredstev, ki se zberejo na računu sklada.

Trenutne članice UO smo nalogo v upravnem odboru sprejele z željo, da bi naša vrtec in šola otrokom res ponudila več, kot jim to omogoča država. Želimo si podpreti prizadevanja naših strokovnih delavk/-cev, da bi OŠ Kanal postajala iz leta v leto programsko bogatejša. Želimo si, da se bogata nabirka dodatnih programov, ki jih bodo za otroke organizirali naši učitelji in vzgojitelji, v vsakem naslednjem šolskem letu poveča. Vidimo in vemo, da se v naših otrocih skrivajo čudovite sposobnosti in želimo jim pomagati te talente odkriti in razviti. Svet se hitro spreminja in otroke moramo opremiti za preživetje v razmerah, ki se šele nakazujejo. Naša dolžnost je, da jim damo več, tako kot jim dajejo več v drugih šolah in ustanovah. A če želimo našim otrokom omogočiti ta “VEČ” in če ga želimo omogočiti VSEM otrokom našega Zavoda ne glede na gmotni položaj staršev, moramo delovanje šolskega sklada podpreti s svojim vložkom.

Na vas, dragi starši, se torej obračamo s prošnjo za sodelovanje. Na področju izobraževanja naših otrok lahko s svojim prispevkom naredite veliko spremembo, ki ne bo vplivala le na življenje vašega otroka, ampak na razvoj in razcvet naše celotne skupnosti. Ne pozabimo, da je vse, kar naredimo za naše otroke, tudi direktna oz. neposredna naložba v prihodnost naših krajev.

Načinov, kako lahko pomagate, je veliko:

  • Vabimo vas, da se odločite in postanete član upravnega odbora šolskega sklada OŠ Kanal.
  • Pomislite, katere dejavnosti/dogodki bi lahko obogatili obvezni šolski program in na ta način dali našim otrokom čim boljšo popotnico v svet. Predlagajte jih v izvedbo in v ta namen izpolnite obrazec “Predlog za porabo sredstev” Predlog za porabo sredstev” (povezava 3). Izpolnjen obrazec oddajte elektronsko na naslov tajnistvo@os-kanal.si ali natisnjenega v tajništvo šole. Predlogi, ki se bodo zbirali v tekočem šolskem letu bodo pri pristojnem učitelju/vzgojitelju obravnavani za oblikovanje programa v naslednjem šolskem letu.
  • Izpolnite obrazec Namenitev dela dohodnine in na ta način brez stroškov, ki bi vas obremenili, povečajte prihodke Šolskega sklada. Skladu se zakonsko lahko nameni le do 0,3% dohodnine. Preostanek (do 0,5%) lahko namenite drugim organizacijam.
  • Donirajte svoj prispevek, katerega višino določite sami in omogočite pomoč v obliki subvencij za otroke iz socialno manj vzpodbudnih okolij in nakup dodatne opreme, ki jo vrtec in šola potrebujeta za kakovostnejšo obliko vzgoje in izobraževanja. Podatki za nakazilo so izpisani na UPN obrazcu. V primeru, da želite namensko podpreti določen program, vpišete pod namen plačila “za ŠS – ime programa”.
  • Pomagajte nam poiskati sponzorje. Pomislite na koga bi se lahko obrnili s prošnjo za namensko ali trajno podporo programom, ki bi jih vrtec in šola rada ponudila našim otrokom v prihodnosti.

 

Subvencije:

Na podlagi 3.alineje 4.člena Pravilnika ŠS OŠ Kanal lahko starši zaprosite za subvencijo plačila programov, ki so bili potrjeni na prvem roditljskem sestanku na začetku šolskega leta.

Po zakonu so do subvencije upravičeni vsi, ki jim je priznana pravica do subvencije za malico v najvišjem deležu od cene malice (kar ureja zakon o šolski prehrani) ali jim je priznana pravica do znižanja plačila za programe vrtcev do največ tretjega dohodkovnega razreda (kar ureja zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev).

Vsi ostali, ki jim subvencija po določilih zakona ne pripada, lahko prav tako oddajo vlogo za subvencijo, le odobritev je v tem primeru odvisna od presoje članov UO ŠS in predvsem višine razpoložljivih sredstev.

Na podlagi 25.člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2) izplačilo iz šolskega sklada ni obdavčeno z dohodnino, mora pa šola enkrat letno na FURS poročati o izplačilih oproščenih dohodkov. Za ta namen morate starši računovodstvu šole posredovati davčno številko vašega otroka. V kolikor davčne številke vašega otroka ne boste posredovali, ne boste upravičeni do sredstev šolskega sklada. Podatki, pridobljeni iz vlog, se hranijo do konca tekočega šolskega leta.

Na podlagi 108. člena Zakona o dohodnini je določen najvišji znesek, ki se ne šteje kot davčna osnova in znaša 84 EUR na leto (koledarsko leto od 1.1.do 31.12.), vrednost posamične subvencije pa ne sme presegati 42 EUR. V kolikor bi subvencija iz sredstev ŠS presegla zgrnji znesek, se izračuna in plača akontacija dohodnine po stopnji 25% (131.čl. Zdoh-3).

Obrazec za oddajo vloge za subvencijo dobite tukaj. Izpolnjeno vlogo oddajte v nabiralnik pred glavnih vhodom v šolo ali ga pošljite na šolo s pripisom »za računovodstvo«. Podatki iz vloge se bodo preverili in hranili v računovodstvu. Člani UO ŠS nimajo vpogleda v podatke vlagateljev. V obravnavo dobijo le število prošenj za posamezno dejavnost.

Dostopnost