Skoči na glavno vsebino

Ukrepi za preprečevanje širjenja virusa COVID-19

Tudi ob pričetku letošnjega leta bomo morali upoštevati določena pravila, ki nam jih predpisuje Vlada Republike Slovenije (Vlada RS), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Prvi šolski dan šolskega leta 2021/22 boste v šolo prišli s šolskim prevozom, v spremstvu staršev ali pa sami. Prosimo vas, da pri tem upoštevate naslednje napotke.

Že pred pojavom virusa Covid-19 smo vas na to opozarjali, zdaj to počnemo le toliko bolj: v šolo prihajate samo zdravi učenci, saj s tem najbolje poskrbite za svoje zdravje in zdravje drugih.

V šolo vsi vstopamo z obrazno masko, razkužujemo ali dobro umivamo roke, skrbimo za ustrezno medsebojno razdaljo in ustrezno higieno kašljanja in kihanja (kihamo v komolec). Maske niso obvezne le za otroke, ki še niso dopolnili 6 let.

V matičnih učilnicah mask ne bo potrebno uporabljati učencem od vključno 1. do vključno 5. razreda in učencem pri pouku športa.

Če učenec oz. njegovi starši zavračajo uporabo maske, ga/jih šola opozori. V primeru, da tudi naprej uporabo maske zavračajo, mora šola o tem obvestiti Inšpektorat RS za šolstvo, ki nadaljuje s postopkom. Učenec je nošenja maske lahko opravičen na podlagi zdravniškega potrdila.

Nadzor nad izvajanjem ukrepov izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

 

MOŽNOST SAMOTESTIRANJA ZA UČENCE TRETJEGA TRILETJA

Za učence 7., 8. in 9. razreda je organizirano samotestiranje. Šola v to dejavnost sicer ni vpletena, obveščamo pa vas, da teste v ta namen prevzamete v lekarni ob predložitvi svoje zdravstvene kartice. Testiranje izvajate enkrat tedensko učenci, ki:

  • ste zdravi in nimate znakov akutne okužbe dihal ali prebavil,
  • niste cepljeni,
  • ste bili cepljeni pred več kot 9 meseci ali
  • ste Covid-19 preboleli pred več kot šestimi (6) meseci.

Predvidevamo, da boste obsežnejša navodila prejeli ob prevzemu testov, opozoriti vas želimo le na pravilno ravnanje v primeru pozitivnega rezultata testa.

Če je rezultat testa ob samotestiranju pozitiven, starši nemudoma storijo dvoje:

  • Obvestijo vašega osebnega zdravnika ali dežurno službo ali kontaktno službo zdravstvenega doma za testiranje v Novi Gorici IN
  • Obvestijo tajnico OŠ Kanal na telefon 05 39 81 600 ali na elektronski naslov tajnistvo@os-kanal.si, pri čemer v polje Zadeva/Subject vpišejo POZITIVEN IZID – NUJNO OBVESTILO.

 

SANITARIJE

V skladu z navodili za preprečevanje širjenja virusa so sanitarije za učence predvidene na sledeči način:

  • učenci 1. razreda uporabljate sanitarije v svoji garderobi,
  • učenci 2. – razreda uporabljate sanitarije v spodnji avli in
  • učenci 5 – 9. razreda uporabljate sanitarije v zgornji avli.
Dostopnost