Skoči na glavno vsebino

Dobrodošli naši učenci! Lepo pozdravljeni starši!

V sredo, 1. septembra 2021, vas ob 8h ponovno z veseljem pričakujemo v prostorih naše šole.

Pripravili smo nekaj osnovnih informacij, po katerih se boste ravnali. Več vam bodo povedali razredniki. Seznam razrednikov za šolsko leto 2021/22 si boste lahko ogledali na spletni strani na zavihku Šola – Učitelji.

STARŠI – VSTOP V ŠOLO

Izkušnje kažejo, da starši svoje otroke (predvsem prvošolce) najbolj uspešno predajo učiteljem na vhodih v šolo. V ta namen imamo pripravljene zvonce, s katerimi učitelja prikličejo. Starše učencev prvega triletja prosimo, da v šolo ob prihodu in odhodu otroka vstopijo le, ko je to nujno potrebno in neizogibno.

Sicer lahko starši v šolo vstopijo, a le:

  • pod pogojem, da se predhodno dogovorijo za obisk (npr. nujne pogovorne ure, ki jih ni mogoče izvesti drugače),
  • da izpolnjujejo pogoj PCT in
  • da upoštevajo takrat veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.

 

Veselimo se pričetka novega šolskega leta!

PREHRANA – sprememba cene šolske malice, prijava in SPREMEMBA ODJAVE

MIZŠ nas je z okrožnico številka 603-1/2021/49 10. junija 2021 seznanilo, da bo cena osnovnošolske malice od vključno 1.9.2021 0,90 EUR (doslej 0,80).

Učence, še bolj pa starše, opozarjamo, da z novim šolskim letom prehajamo na obvezno uporabo kartice za evidentiranje prevzetega kosila. Če učenec kartico izgubi, bo moral v tajništvu naročiti novo, starši pa stroške zanjo poravnati ob plačilu obrokov oz. drugih storitev šole.

Uvajamo tudi sistem elektronske odjave dnevne prehrane (preko aplikacije s svojimi uporabniškimi podatki), s čimer vas bomo seznanili takoj, ko bo zadeva vzpostavljena, do takrat dnevna odjava poteka izključno preko elektronske pošte tajnistvo@os-kanal.si

 

ŠOLSKI ZVONEC

Od 1. 9. 2021 bomo na šoli uporabljali nekoliko spremenjen urnik šolskega zvonca (zvonjenja začetka in zaključka šolske ure). Spremembo uvajamo zato, da smo poleg glavnega odmora za malico lahko uvedli tudi rekreativni odmor. V primerjavi s prejšnjim urnikom to pomeni, da bomo pouk zamaknili na pet minut kasnejši zaključek. Podrobnejše termine zvonjenja si lahko ogledate na spletni strani na zavihku Šola – Šolski vsakdan – Šolski zvonec.

PRIHOD V ŠOLO

Učence vozače opozarjamo, da morate pri koriščenju šolskih prevozov upoštevati navodila voznika. To velja tako glede varnosti v cestnem prometu (uporaba varnostnih pasov) kot ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. Svetujemo, da poskusite sedeti v bližini svojih sošolcev in da si zapomnite, kdo je sedel pred vami ter poleg vas.

Učenci 1., 2. in 3. razreda, ki ste vpisani v jutranje varstvo in vas pripeljejo starši, v šolo vstopite pri svojem vhodu in odidete v učilnico, kot vas usmeri prisotni učitelj. Starši otroke predajo na vhodih.

Vozači iz 1., 2. in 3. razreda, ki prihajate v jutranje varstvo, v šolo vstopite skozi glavni vhod A in odidete v učilnico, kot vas usmeri prisotni učitelj.

Vozači 4. in 5. razreda v šolo vstopite skozi glavni vhod A in odidete v učilnico 4. ali 5. razreda, kot vas usmeri prisotni učitelj.

Vozači 6., 7., 8. in 9. razreda v šolo vstopite skozi glavni vhod A in nadalje ravnate po navodilih prisotnega učitelja.

Ostali učenci v šolo vstopite ob 7.50. Uporabljate naslednje vhode:

  • učenci 1. razreda vhod C (beli vhod pod evakuacijskim stopniščem)
  • učenci 2. in 4. razreda vhod D (beli vhod na razredni stopnji)
  • učenci 3. razreda vhod B (rjavi vhod z igrišča)
  • učenci 5. do 9. razreda vhod A (glavni vhod v šolo)
Dostopnost