Sprememba ure pričetka izvajanja jutranjega varstva

Obveščamo vas, da zaradi kadrovske stiske in s strinjanjem staršev, ki ste jutranje varstvo koristili najbolj zgodaj v dnevu SPREMINJAMO uro začetka izvajanja jutranjega varstva. Od vključno srede, 24. 3. 2021, bo jutranje varstvo organizirano od 6.45 ure. Z običajno uro izvajanja (ob 6.30) bomo pričeli takoj po vzpostavitvi ustreznih razmer.

Hvala za razumevanje!

OBVEŠČANJE ŠOLE O OKUŽBI UČENCA

Spoštovani starši!

Zaradi ukrepov, ki jih moramo zavzeti takoj po seznanitvi z okužbo med našimi učenci, poudarjamo, da MORATE o potrjeni okužbi s Covid-19 nemudoma seznaniti razrednika svojega otroka. Pri tem uporabite učiteljev osebni službeni elektronski naslov, ki je objavljen na spletni strani šole, najdete pa ga tudi preko te povezave.

Pojav uši

Pozdravljeni!

Obveščamo vas, da so se na šoli pojavile uši. Prosimo, da ste pozorni pri higieni otrok. Hvala!

ZIMSKE POČITNICE

Dragi učenci!

Verjamemo, da ne boste pozabili, a vseeno vas želimo spomniti, da so v naslednjem tednu zimske počitnice!

Želimo vam, da se v domačem okolju zdaj res sprostite, si spočijete in naberete novih moči za pomladansko obdobje pouka.

V šoli se ponovno vidimo v ponedeljek, 1.3.2021.

Bodite dobro in ostanite zdravi!

Vaša ravnateljica in kolektiv OŠ Kanal

OD PONEDELJKA, 15.2.2021, POUK ZA VSE UČENCE IZVAJAMO V ŠOLI

PROTOKOL RAVNANJA OB PONOVNEM ODPIRANJU OŠ KANAL

Od vključno ponedeljka, 15.2.2021, bomo na naši šoli pouk za vse učence izvajali v prostorih šole. Vse vpletene v ta proces (zaposlene, učence in njihove starše) prosim, da upoštevate navodila, saj bomo le s sodelovanjem lahko vzpostavili tak način življenja in dela, da bomo lahko ponovno zaživeli.

Najpomembnejše vodilo naj bo, da v šolo pridejo le popolnoma zdrave osebe (učenci in zaposleni).

V nadaljevanju besedila je nekaj logističnih navodil (kdo, kam, kdaj, s kom) vezanih na matično šolo v Kanalu, večina besedila pa se vendarle navezuje tudi na podružnično šolo Kal nad Kanalom. Na podružnični šoli vas toliko bolj spodbujamo k odgovornemu ravnanju, saj bo okužba ene osebe lahko povzročila karanteno vseh na podružnici.

I. PRIHOD V ŠOLO

 • Učenci naj v šolo prihajajo čim kasneje in domov odhajajo čim prej po zaključenem pouku. Jutranjega varstva in podaljšanega bivanja se poslužujte le, če res ne gre drugače.
 • Glede prevoza učencev v šolo/domov priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbijo starši.
 • Pri vstopanju/izstopanju v/iz šolski/ega avtobus/a ali kombi/ja učenci upoštevajo navodila voznika in dežurnega učitelja v šoli.
 • Opomba za vozače na progi Doblar – OŠ Kanal: poslej boste na avtobus lahko vstopali tudi na novem postajališču Doblar križišče ob 7.10.

II. VSTOPANJE V ŠOLO

 • Na matični šoli učenci 1.a vstopajo pri vhodu B, učenci 2.a in 4.a pri vhodu D, učenci 3.a pri vhodu C (sprememba!), učenci od 5. do 9. razreda in uporabniki organiziranih šolskih prevozov pa pri glavnem vhodu A. Na vseh vhodih so napisi, komu so namenjeni.
 • Učenci v stavbo vstopajo sami, brez staršev ali drugih spremljevalcev.
 • Učenci si pred vstopom v šolo nadenejo masko (pokrijejo nosni in ustni predel) in razkužijo roke ali jih nemudoma umijejo z milom.
 • Ob vstopu v šolo učenci upoštevajo navodila dežurne osebe.
 • Učenca iz šole prevzamejo starši ali druge osebe z urejenim pooblastilom. Pri tem NE VSTOPAJO v šolo, temveč sledijo navodilom, objavljenim na vhodnih vratih šole.

III. MATIČNA UČILNICA

 • Pouk poteka v oddelku. Vsakemu oddelku je določena matična učilnica, ki jo učenci zapuščajo samo z dovoljenjem učitelja.
 • Šola poleg pouka organizira tudi jutranje varstvo, podaljšano bivanje in varstvo vozačev, kjer se učenci načeloma ne združujejo z učenci drugih oddelkov.
 • V matični učilnici oz. v matičnem oddelku učencem ni treba nositi zaščitne obrazne maskeobvezno pa je nošenje maske v skupnih prostorih oz. izven matične učilnice, npr. pri vstopu v šolsko stavbo, na poti do svoje učilnice, na poti v sanitarije, ob odhajanju domov, dokler ne izstopite iz šole, ipd.

IV. POUK NA DAN PONEDELJKA, 15.2.2021

 • Učenci v ponedeljek v šolo pridejo pripravljeni za pouk po ponedeljkovem urniku, ki je veljal pred začetkom pouka na daljavo. Nadaljnja navodila prejmejo od učiteljev.

IV.  IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV

 • Vsi dosledno upoštevajo vsa higienska priporočila (prihod le zdravih oseb, ustrezna medosebna razdalja, uporaba maske, higiena rok, higiena kihanja in kašljanja), na kar učence dodatno opozarjajo tudi zaposleni na šoli.
 • Odrasli, zaposleni in staršiso morajo nositi masko ves čas v šolskih prostorih.
 • Učenci in zaposleni se ne zadržujejo v skupnih prostorih in se ne združujejo.
 • Učilnice se pogosto zračijo, za približno 5-10 min vsako uro, za kar skrbi učitelj, ki je v posamezni učilnici, tako da se vsa okna odpre na stežaj.
 • Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna oblačila.

V. PREHRANA

 • Učenci imajo določen urnik za vse obroke prehrane, ki ga morajo upoštevati zaradi preprečevanja stikov.
 • Pripravljene obroke pripravi kuhinjsko osebje, do določenega prostora pa pripelje določeni zaposleni.
 • Pred jedjo si učenci temeljito umijejo roke in razkužijo mize, enako ravnajo po jedi.
 • Umivanje rok, razkuževanje miz usmerja in/ali vodi učitelj.

VI. OB SUMU OKUŽBE

 • Ob učenčevem slabem počutju, ob znakih okužbe oziroma ob sumu okužbe, učitelj učenca izolira od ostalih učencev v oddelku in sledi protokolu za ta primer (evidenca, klic staršev).
 • Nadaljnje informacije staršem po možnosti (če ni zaseden) posreduje zaposleni, ki otroka spremlja od umika iz oddelka.

VII. KOMUNIKACIJA

 • Komunikacija med starši in učitelji poteka preko elektronske pošte, telefona in/ali video povezave.
 • Na enak način potekajo tudi govorilne ure in roditeljski sestanki.

Vodstvo šole

PROTOKOL OB PONOVNEM ODPIRANJU ŠOLE

Od vključno torka, 9.2.2021, bomo na naši šoli pouk za učence prvega triletja izvajali v prostorih šole. Vse vpletene v ta proces (zaposlene, učence in njihove starše) prosim, da upoštevate navodila, saj bomo le s sodelovanjem lahko vzpostavili tak način življenja in dela, da bomo lahko ponovno zaživeli.

Najpomembnejše vodilo naj bo, da v šolo pridejo le popolnoma zdrave osebe (učenci in zaposleni).

V nadaljevanju besedila je nekaj logističnih navodil (kdo, kam, kdaj, s kom) vezanih na matično šolo v Kanalu, večina besedila pa se vendarle navezuje tudi na podružnično šolo Kal nad Kanalom. Na podružnični šoli vas toliko bolj spodbujamo k odgovornemu ravnanju, saj bo okužba ene osebe lahko povzročila karanteno vseh na podružnici.

I. PRIHOD V ŠOLO

 • Učenci naj v šolo prihajajo čim kasneje in domov odhajajo čim prej po zaključenem pouku.
 • Glede prevoza učencev v šolo/domov priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbijo starši.
 • Pri vstopanju/izstopanju v/iz šolski/ega avtobus/a ali kombi/ja učenci upoštevajo navodila voznika in dežurnega učitelja v šoli.

II. VSTOPANJE V ŠOLO

 • Na matični šoli učenci 1. in 3.a vstopajo pri vhodu B, učenci 2.a pa pri vhodu D. Na vseh vhodih so napisi, komu so namenjeni.
 • Učenci, ki v matično šolo prispejo z organiziranim šolskim prevozom, v šolo vstopijo pri vhodu A.
 • Učenci v stavbo vstopajo sami, brez staršev ali drugih spremljevalcev.
 • Učenci si pred vstopom v šolo nadenejo masko (pokrijejo nosni in ustni predel) in razkužijo roke ali jih nemudoma umijejo z milom.
 • Ob vstopu v šolo učenci upoštevajo navodila dežurne osebe.
 • Učenca iz šole prevzamejo starši ali druge osebe z urejenim pooblastilom. Pri tem NE VSTOPAJO v šolo, temveč sledijo navodilom, objavljenim na vhodnih vratih šole.


III. MATIČNA UČILNICA

 • Pouk poteka v oddelku.
 • Vsakemu oddelku je določena matična učilnica, ki jo učenci zapuščajo samo z dovoljenjem učitelja.
 • Šola poleg pouka organizira tudi jutranje varstvo in podaljšano bivanje, vendar se učenci ne mešajo ali združujejo z učenci drugih oddelkov, zato so ves čas, že od prihoda v jutranje varstvo in do konca podaljšanega bivanja, v svoji matični učilnici.
 • V matični učilnici oz. v matičnem oddelku učencem ni treba nositi zaščitne obrazne maskeobvezno pa je nošenje maske v skupnih prostorih oz. izven matične učilnice, npr. pri vstopu v šolsko stavbo, na poti do svoje učilnice, na poti v sanitarije, ob odhajanju domov, dokler ne izstopite iz šole, ipd.

IV.  IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV

 • Vsi dosledno upoštevajo vsa higienska priporočila (prihod le zdravih oseb, ustrezna medosebna razdalja, uporaba maske, higiena rok, higiena kihanja in kašljanja), na kar učence dodatno opozarjajo tudi zaposleni na šoli.
 • Odrasli, zaposleni in staršiso dolžni nositi masko ves čas v šolskih prostorih in na zunanjih površinah šole.
 • Učenci in zaposleni se ne zadržujejo v skupnih prostorih in se ne združujejo.
 • Učilnice se pogosto zračijo, za približno 5-10 min vsako uro, za kar skrbi učitelj, ki je v posamezni učilnici, tako da se vsa okna odpre na stežaj.
 • Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna oblačila.

V. PREHRANA

 • Učenci imajo določen urnik za vse obroke prehrane (nekatere v svoji matični učilnici, nekatere v jedilnici, nekatere v drugi jedilnici), tako da ne prihaja do mešanja učencev različnih oddelkov.
 • Pripravljene obroke pripravi kuhinjsko osebje, do določenega prostora pa pripelje določeni zaposleni.
 • Pred jedjo si učenci temeljito umijejo roke in razkužijo mize, enako ravnajo po jedi.
 • Umivanje rok, razkuževanje miz usmerja in/ali vodi učitelj.

VI. OB SUMU OKUŽBE

 • Ob učenčevem slabem počutju, ob znakih okužbe oziroma ob sumu okužbe, učitelj učenca izolira od ostalih učencev v oddelku in sledi protokolu za ta primer (evidenca, klic staršev).
 • Nadaljnje informacije staršem po možnosti (če ni zaseden) posreduje zaposleni, ki otroka spremlja od umika iz oddelka.

VII. KOMUNIKACIJA

 • Komunikacija med starši in učitelji poteka preko elektronske pošte, telefona in/ali video povezave.
 • Na enak način potekajo tudi govorilne ure in roditeljski sestanki.

Vodstvo šole

UČENCI PRVEGA TRILETJA SE VRAČAJO V ŠOLO!

Obveščamo vas, da bomo OD VKLJUČNO TORKA, 9.2.2021, za učence PRVEGA TRILETJA pouk izvajali v prostorih šole.

Več informacij smo staršem že poslali na elektronske naslove, dopolnili pa jih bomo tudi še v prihodnjih dneh. Prosimo vas, da spremljate našo spletno stran in svojo elektronsko pošto. Za vse ostale učence bo pouk še naprej potekal na daljavo.

Posebnost: učenci naše podružnične šole bodo pouk imeli v dveh oddelkih, 1.,2.k in 3.,4.k, le da učenci četrtega razreda ne smejo priti v šolo in nadaljujejo s šolanjem na daljavo.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Ravnateljica

ORGANIZACIJA NUJNEGA VARSTVA ZA UČENCE PRVEGA TRILETJA OD VKLJUČNO TORKA, 2.2.2021

Spoštovani! 

V današnji okrožnici MIZŠ smo bili obveščeni, da moramo od vključno torka, 2.2.2021, za nekatere učence prvega triletja organizirati nujno varstvo. 

Odlok Vlade RS določa izvedbo nujnega varstva za tiste učenke in učence v prvem triletju, katerih oba ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17) [sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov], v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji.  

Opozarjamo, da boste svojo zaposlitev pri določenem delodajalcu morali dokazati s potrdilom delodajalca. 

 Za otroke lahko omogočimo varstvo med 6.30 in 16.00, poudarjamo pa, da z otroki ne bomo mogli izvajati pouka, ker jih ne bodo varovale njihove učiteljice. Nadaljevale bodo namreč z delom na daljavo. 

Prosimo vas, da najkasneje do jutri, petka, 29.1.2021, do 10.00 odgovorite na anketo, ki smo vam jo posredovali v elektronski pošti. Vaših odgovorov, prispelih po tej uri, ne bomo upoštevali. Če na anketo ne boste odgovorili, bomo to razumeli, kot da nujnega varstva ne potrebujete. 

Pomembno: 

1.      Nujno varstvo bo organizirano na matični šoli v Kanalu.

2.      Šolski prevoz NE bo organiziran. 

2.      Prehrana na šoli bo organizirana v skladu s prijavami, ki ste jih oddali ob začetku šolskega leta. Če želite to spremeniti, uredite po običajni poti (odjava prehrane).

3.      Ob prihodu otroka v šolo morate prinesti potrdilo delodajalca o zaposlitvi v zgoraj navedenem sektorju.

Lepo vas pozdravljamo

vodstvo OŠ Kanal

Učna pomoč na daljavo

VGC Goriške organizira učno pomoč na daljavo. Za več informacij pokličite na 040 734 101.

(Skupno 141.459 obiskov, današnjih obiskov 93)
Dostopnost